Zvolte službu

Daňové poradenství

ASB poskytuje poradenské služby ve všech oblastech přímých a nepřímých daní, a to včetně mezinárodního zdanění.

V čem je ASB v rámci daňového poradenství unikátní?

Mezi naše hlavní přednosti patří provázanost služeb - spolupráce s ostatními týmy nám umožňuje nejenom lépe porozumět potřebám našich klientů, ale také zvolit vhodné řešení, které nejlépe vyhovuje konkrétní společnosti. Naší další nespornou výhodou je snaha o co nejbližší přístup ke klientovi prostřednictvím otevřené komunikace, hledání individuálního řešení a schopnosti pomoci s jeho praktickou implementací. Naši klienti si uvědomují, jak obrovský dopad mohou mít daně na jejich podnikání.  ASB si volí proto, že jsme solidním obchodním partnerem a v oblasti daní umíme navrhnout a dodat optimální řešení odpovídající individuálním potřebám klienta a specifikům druhu jeho podnikání.

Změny daňových předpisů a dopady rozhodnutí daňových orgánů a správních soudů na podnikatelské prostředí vyžadují neustálé sledování aktuální situace a adekvátní reakce. Zvládá váš tým sledovat tyto změny? 

Daňový tým ASB kontinuálně sleduje dění v daňové oblasti a poskytuje klientům vždy včasné a relevantní informace o změnách v daňové legislativě. Klientům rovněž přináší informace o příležitostech k daňovým úsporám či minimalizaci daňových rizik, což má pozitivní dopad jak na jejich efektivní daňovou sazbu, tak na posílení jejich daňové pozice.


Nabízíme zejména následující druhy služeb

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Daňové poradenství při transakcích (fúze, akvizice, restrukturalizace, reorganizace, revize strategických dohod s dodavateli)
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz komplexních daňových problémů nebo transakcí
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
Head of Tax Team
Jana Pytelková Svobodová

“Naši klienti si uvědomují, jak velký dopad mohou mít daně na jejich podnikání. ASB si volí proto, že jsme solidním obchodním partnerem a v oblasti daní umíme navrhnout a dodat optimální řešení odpovídající individuálním potřebám klienta a specifikům jeho druhu podnikání.”

Kontaktovat