Zvolte službu

HR agenda

V návaznosti na potřeby a požadavky našich klientů jsme připraveni navrhnout a aplikovat takové postupy, které usnadní a zefektivní každodenní komunikaci v rámci celé společnosti.

Přiblížila byste nám, co tato služba klientovi přináší?

V případě, že klient nemá v dané zemi vlastní HR oddělení, ASB zajistí veškerou administrativu v oblasti lidských zdrojů, která úzce souvisí se zpracováním mezd. Klient se může spolehnout na to, že o jeho tým je dobře postaráno, že veškeré procesy jsou v souladu s místními předpisy a požadavky, a může se plně věnovat rozvoji podnikání, vedení lidí a jejich motivaci. 

Jak jsou rozděleny odpovědnosti mezi týmem ASB a klientem?

Klient nám dodává předem domluvené podklady či informace, na základě kterých provedeme požadovanou službu. Klient má vždy přiděleného zkušeného HR konzultanta v ASB, který aktivně komunikuje s pověřenou osobou klienta či přímo se zaměstnanci. Pravidelně informuje klienta o chystaných změnách a navrhuje řešení k usnadnění HR procesů. 

Spojte se s Hanou Sárou na LinkedIn


V rámci služeb této služby nabízíme

  • Příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů požadovaných místní legislativou 
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnavatele a zaměstnanců  do systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
  • Příprava vnitropodnikových HR směrnic
  • Příprava a kontrola dokumentů souvisejících se vznikem pracovního poměru
  • Zajištění BOZP, PO a zdravotních prohlídek pro zaměstnance
  • Výpočet nároku na stravenky, objednávání stravenek a jejich následná distribuce zaměstnancům
Payroll Supervisor
Hana Sára Korcová

“Ač je tato služba především o administrativě, nezapomínáme na lidský přístup a vstřícnou komunikaci.”

Kontaktovat