Zvolte službu

Shelf společnosti

ASB nabízí svým klientům prodej již založených tzv. ready-made společností, které splňují veškeré zákonné požadavky, na jejichž základě může klient ihned začít podnikat. Jedná se vždy o „čisté“ společnosti, které nikdy nevyvíjely žádnou činnost.

Proč preferovat nákup tzv. shelf společnosti před jejím založením?

I přes výrazné zlepšení příslušné legislativy a zkrácení lhůt je proces založení společnosti do jisté míry náročný z hlediska času a potřebných dokumentů. Při složitých transakcích často není čas a prostor zabývat se zakládáním potřebných entit. Důvod proč koupit shelf společnost je výrazná časová a administrativní úspora. Za dobu své existence jsme již prodali stovky takových ready-made společností, které byly následně použity v mnoha významných transakcích.

Jak rychle lze začít se společností podnikat?

Společnosti jsou řádně založené a registrované, včetně registrace u finančního úřadu, a mohou tedy začít podnikat okamžitě. Samotný převod akcií nebo obchodních podílů je platný podpisem příslušné smlouvy, takže to může být otázka několika hodin. Více času, v řádu dnů, může trvat registrace změn v obchodním rejstříku, ale během tohoto procesu již společnost může být klientem využívána.

Spojte se s Danielem na LinkedIn


V rámci této služby poskytujeme

  • Poskytnutí společnosti s ručením omezeným
  • Poskytnutí akciové společnosti
  • Zajištění a registrace veškerých korporátních změn společností při jejich prodeji
Head of Legal Team
Daniel Hlavica

“Důvod proč koupit shelf společnost je zejména výrazná časová a administrativní úspora.”

Kontaktovat