Zvolte službu

Vedení účetnictví

Mnoho klientů dává stále přednost tomu mít vlastní účetní tým a vést účetnictví interně. Proč by měli začít zvažovat outsourcing?

Outsourcing účetních a finančních služeb v praxi pro klienty často znamená okamžité snížení mzdových nákladů a nákladů spojených se zaměstnanci, snížení počtu interních procesů, přenesení některých rizik na smluvní partnery s výsledkem nezměněné nebo dokonce zlepšené kvality vedení účetnictví. Pro řadu našich mezinárodních klientů není efektivní budovat v každé zemi účetní tým. Pro hráče nově vstupující na trh outsourcing významně zkracuje dobu potřebnou k rozběhnutí jejich podnikání.

V čem jsou řešení, která nabízí ASB, pro klienta unikátní?

Zakládáme si na tom, aby naše služba byla pro klienta co nejvíce komfortní. Každý klient má jednu kontaktní osobu (komunikující minimálně v anglickém jazyce), na kterou se může vždy obrátit s jakýmkoliv požadavkem. Klient oceňuje to, že ASB nabízí komplexní službu, protože k účetnictví obvykle poskytujeme i finanční reporting, přípravu daňových přiznání a mzdové účetnictví. Naši kolegové ovládají prakticky všechny účetní programy (Helios, Pohoda, SAP, ABRA, CODA a mnoho dalších), což výrazně zjednodušuje proces převzetí účetnictví. Díky našim ověřeným kontrolním mechanismům klient ví, že výstup, který dostává, je vždy produktem kvalitní práce našich odborníků.

Spojte se s Jiřím na LinkedIn


V rámci účetních služeb poskytujeme následující

 • Nastavení informačních a dokladových toků mezi klientem a námi a integrace do procesů klienta
 • Příprava a aktualizace vnitropodnikových směrnic klienta pro vedení účetnictví
 • Kontrola náležitostí prvotních dokladů (ověření formální správnosti)
 • Generování druhotných dokladů na základě informací od klienta nebo vlastních aktivit/ výpočtů
 • Zaúčtování dokladů a vedení účetních knih (i v jiných jazycích)
 • Vícestupňová kontrola účetnictví
 • Identifikace problémů a návrh jejich řešení s ohledem na efektivitu a hospodárnost
 • Příprava roční účetní závěrky
 • Archivace účetních dokladů

V návaznosti na vedení účetnictví dále nabízíme tyto služby

 • Příprava daňových přiznání a zastupování klienta při jednání s finančními úřady
 • Příprava reportů dle požadavků klienta
 • Vystavování faktur
 • Provádění plateb
 • Zajištění služeb externího auditora
 • Účetní poradenství
 • Dlouhodobý outsourcing funkce hlavní účetní
Head of Accounting Team
Jiří Holý

“Zakládáme si na tom, aby služba byla co nejvíce komfortní, například každý klient má jednu kontaktní osobu, na kterou se může vždy obrátit s jakýmkoliv požadavkem.”

Kontaktovat