Wybierz usługę

Audyt podat­kowy

Audyt W trakcie przeglądu podatkowego badamy spełnienie obowiązków podatkowych spółki wobec organów podatkowych, a także dokonuje oceniamy całościowe obciążenie podatkowe, mając na celu określenie optymalnych rozwiązań podatkowych.

W jaki sposób audyt przegląd podatkowy może pomóc Klientowi?

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że konieczna jest ciągła weryfikacja wewnętrznych procedur podatkowych, tak aby spółki zachowały możliwie niskie opodatkowanie w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Każdy audyt przegląd podatkowy powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta i jego działalności gospodarczej. Audyt może zostać zawężony do konkretnego podatku, typu transakcji lub sposobu prowadzenia dokumentacji. Kontrola Przegląd podatkowy pomaga w zapewnieniu poprawności sporządzanych dokumentów podatkowych, lecz może też pomóc w znalezieniu kolejnej oszczędności podatkowej.

Pod jakim względem różnicie się od innych audytorów podatkowych? 

Najsilniejszym narzędziem kontroli przeglądu podatkowego są osobiste doświadczenia specjalistów ASB oraz współpraca z zespołem księgowym. To nam pomaga nam w lepszym zrozumieniu wewnętrznego obiegu dokumentów. Celem kontroli przeglądu jest wyjaśnienie wskazanie. Klientowi ryzyk podatkowych i zaprojektowanie skutecznego sposobu ich eliminacji.

Połącz się z Michala na LinkedIn


Nasze usługi w zakresie audytu przeglądu podatkowego obejmują

  • Zgodności z wymogami organów podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatki od nieruchomości i inne podatki)
  • Weryfikację pozycji podatkowej Klienta 
  • Ustalenie podstawy opodatkowania oraz ocenę potencjalnych obszarów ryzyka
  • Audyt Przegląd specyficznych obszarów (środki trwałe, umowy leasingowe, instrumenty finansowe, dodatkowe świadczenia pracownicze itp.)
  • Analizę finansowania operacyjnego i transakcyjnego oraz proponowanie efektywnej struktury podatkowej i przepływów pieniężnych
  • Identyfikację obszarów ryzyka w zakresie podatków dla celów due diligence

 

Tax Manager
Michala Darebná

“Celem kontroli jest wyjaśnienie Klientowi ryzyk podatkowych i zaprojektowanie skutecznego sposobu ich eliminacji.”

Kontakt