Wybierz usługę

Gotowe spółki

ASB oferuje swoim Klientom gotowe spółki, spełniające wszelkie wymagania przepisów prawnych. Dzięki gotowej spółce Klient może natychmiast rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spółki te nie mają żadnej historii i nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Dlaczego lepiej kupić gotową spółkę niż zakładać nową?

Mimo wyraźnej  poprawy przepisów prawnych i skrócenia terminów, proces założenia spółki nadal jest do pewnego stopnia procesem wymagającym jeżeli chodzi o czas trwania oraz ilość potrzebnych dokumentów. Często brakuje zarówno czasu jak i przestrzeni na zajmowanie się zakładaniem potrzebnych spółek. Powodem do nabycia gotowej spółki są duże oszczędności czasowe i administracyjne. Od momentu naszego powstania sprzedaliśmy setki gotowych spółek, które zostały następnie wykorzystanie w wielu znaczących transakcjach.

Po jakim czasie można korzystać ze spółki do prowadzenia działalności gospodarczej?

Spółki są odpowiednio założone i zarejestrowane, także w odpowiednim urzędzie skarbowym. Działalność można zatem natychmiast . Samo przeniesienie akcji lub udziałów w spółce następuje w momencie podpisania odpowiedniej umowy, a zatem może to być kwestia kilku godzin. Dłużej, bo od kilku do kilkunastu dni, może trwać zarejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, jednak w takcie procesu rejestracji Klient ma już możliwość korzystania ze spółki.

Połącz się z Danielem na LinkedIn


W ramach tej usługi oferujemy

  • Sprzedaż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Sprzedaż spółki akcyjnej
  • Przeprowadzenie i zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców wszelkich zmian korporacyjnych w momencie sprzedaży spółki
Head of Legal Team
Daniel Hlavica

“Powodem do nabycia gotowej spółki są przede wszystkim duże oszczędności czasowe i administracyjne.”

Kontakt