Wybierz usługę

Outsourcing płac

Usługa obejmuje kompleksową obsługę płac oraz konsultacje ze specjalistą według indywidualnych potrzeb Klienta.

Na czym polega istota outsourcingu płac?

Outsourcing płac, czyli zewnętrzna obsługa płac, jest usługą, w której kompleksowa obsługa spraw płacowych zapewniana jest przez zewnętrznego zleceniobiorcę, takiego jak ASB, który bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie płac zgodnie z lokalnymi przepisami kodeksu pracy. 

Jaką wartość dodaną oferujecie Państwo do tej usługi swoim Klientom?

Nasi regularnie szkoleni specjaliści, posiadający długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw płacowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa lokalnego, są gotowi elastycznie zareagować na zapotrzebowania Klienta w tym zakresie, zaoferować pomoc w obszarze zasobów ludzkich, a także poinformować o najnowszych zmianach w zakresie prawa i skutkach tych zmian dla działalności gospodarczej Klienta. ASB, obok usług w zakresie obsługi płac, oferuje również usługi w zakresie doradztwa podatkowo-prawnego czy prowadzenia księgowości. Usługi te często są potrzebne naszym Klientom w związku z prowadzeniem spraw płacowych. 

Połącz się z Anną na LinkedIn


Usługa obejmuje

  • Kompleksowe prowadzenie spraw płacowych
  • Zapewnienie kontroli oraz reprezentacja w odpowiednich urzędach
  • Bieżąca komunikacja z urzędami, pracownikami i wyznaczonymi osobami
  • Przygotowanie raportów płacowych, deklaracji podatkowych, rozliczeń rocznych, kart ewidencji i innych wymaganych dokumentów
  • Wypłacanie płac, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub wysyłanie poleceń przelewów
  • Przygotowanie sprawozdań w wymaganej przez Klienta formie
  • Infolinia dla pracowników
  • Możliwość zdalnego połączenia z programem płacowym
Senior Payroll Specialist
Anna Lewińska

“Głównym wyznacznikiem naszej pracy są potrzeby Klienta.”

Kontakt