Wybierz usługę

Raporty zarządcze i statutowe

Czy raport przekazany Klientowi daje mu coś więcej niż same liczby i gwarancję wykonanej pracy?

Dużą część naszych Klientów stanowią firmy zagraniczne lub międzynarodowe korporacje. Zdolność biura rachunkowego do dostarczenia ujednoliconej sprawozdawczości, wykorzystywanej przez Klienta na całym świecie, jest bardzo istotna, tak samo jak znajomość lokalnych uwarunkowań gospodarczych. Sprawozdawczość finansowa, wraz z jej wynikami i analizami, stanowi cenne sugestie dla kierownictwa firmy podczas podejmowania efektywnych decyzji strategicznych. Rozwiązania ASB mają dodatkowo tę zaletę, że ich wyniki można monitorować w trybie online – Klient, korzystając ze zdalnego dostępu, może drukować i modyfikować raporty we własnym zakresie. Klientom oferujemy również raporty zaprojektowane i skrojone na miarę ich potrzeb przez specjalistów ASB. 

Czym różni się praca z Klientem międzynarodowym od pracy z Klientem krajowym?

Firmy międzynarodowe nierzadko prowadzą księgowość we własnym zakresie w ramach centrum usług wspólnych (zwanego dalej „SSC”), co wymaga pozyskania partnera w danym kraju. ASB, w oparciu o dokumenty otrzymane od SSC, dokonuje analiz różnic pomiędzy stosowanymi standardami rachunkowości a lokalnymi przepisami, zapewnia zgodność prowadzenia księgowości i obsługi podatkowej z obowiązującymi przepisami prawa i na tej podstawie sporządza deklaracje podatkowe, sprawozdania statutowe oraz inne dokumenty wymagane przez lokalne przepisy prawa handlowego (np. raporty roczne, zatwierdzenie sprawozdania finansowego itp.). To tylko jeden spośród wielu aspektów, dzięki którym Klienci nas doceniają.

Połącz się z Przemkiem na LinkedIn


Sprawozdawczość zarządcza

Raporty zarządcze stanowią skuteczne narzędzie monitorowania efektywności działania i kondycji finansowej każdej spółki. Pomagamy je zdefiniować, zaprojektować i regularnie oceniać.

W zależności od typu spółki i sposobu prowadzenia księgowości oferujemy dużą liczbę raportów (sporządzonych w oparciu o różne standardy rachunkowości):

  • Przygotowanie deklaracji podatkowych oraz reprezentacja Klienta w kontaktach z urzędami skarbowymi
  • Raporty (PAS, IFRS, US GAAP itd.)
  • Budżety
  • Rachunki przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia)
  • Monitorowanie wskaźnika obrotu zapasami, stanów magazynowych, kosztów personalnych i in.
  • Sprawozdania w innej walucie (np. EUR, USD, GBP i in.)

Sprawozdawczość statutowa

Obecny trend w organizacji prowadzenia księgowości przez firmy międzynarodowe polega na centralizacji prac księgowych w centrach usług wspólnych (zwanych dalej „SSC”). Księgowość lokalnych firm prowadzona jest w innym kraju, często także przy zastosowaniu innych standardów księgowych. ASB tworzy połączenie pomiędzy lokalnymi a międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Reporting Manager
Przemysław Urban

“Sprawozdawczość finansowa, wraz z jej wynikami i analizami, dostarcza cennych wskazówek dla podejmowania efektywnych decyzji strategicznych firmy.”

Kontakt