Wybierz usługę

Szkolenia podatkowe

W odpowiedzi na zapotrzebowania Klientów ASB oferuje profesjonalne szkolenia podatkowe w różnych wielu obszarach.

To stosunkowo niespotykana koncepcja, do czego miałaby ona służyć?

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi Klientami za pośrednictwem szkoleń w zakresie podatków. "Inwestycja w wiedzę daje największe odsetki," jak powiedział Benjamin Franklin. ASB jest specjalistą w zakresie podatków, Klient – we własnej branży. Współpracując, możemy znaleźć unikalne rozwiązania podatkowe. Dlatego tak wiele wysiłku poświęcamy szkoleniom i seminariom podatkowym, które zawsze dostosowujemy do konkretnego Klienta i jego rodzaju działalności gospodarczej.

Czy Klient odbiera to jako swoją korzyść? 

Oczywiście! Wsparcie w pozyskiwaniu wiedzy podatkowej przez wykształcenie Klientów w obszarze podatkowym stanowi klucz do poprawy ich pozycji podatkowej, a to jest dla nich bardzo atrakcyjne.

Połącz się z Piotrem na LinkedIn


Nasze usługi w zakresie edukacji szkoleń podatkowych obejmują

  • Szkolenia podatkowe skierowane na aktualne kwestie podatkowe (np. na aktualne zmiany w zakresie prawa podatkowego lub na konsekwencje podatkowe aktualnych decyzji organów administracyjnych
  • Seminaria Warsztaty skierowane do konkretnego sektora biznesowego (np. szkolenia z zakresu podatku od nieruchomości)
  • Szkolenia związane z kontrolami przeglądami podatkowymi, koncentrujące się na sposobach usunięcia stwierdzonych braków
  • Szkolenia w zakresie wybranych praktycznych zagadnień podatkowych (np. obsługa faktur)

 

Head of Tax Team
Piotr Kwaśny

“Wykształcenie Klientów w obszarze podatkowym stanowi klucz do poprawy ich pozycji podatkowej.”

Kontakt