Wybierz usługę

Usługi nominee

ASB udostępnia swoim Klientom osoby do organów zarządzających i nadzorczych ich spółek. Osoby te są wpisane w rejestrze handlowym i reprezentują spółkę na zewnątrz.

Kto i dlaczego korzysta z tej usługi? 

Przede wszystkim międzynarodowe firmy oraz inwestorzy, mający potrzebę – zgodnie z ich uregulowaniami wewnętrznymi – oddzielenia Corporate Governance, zarządu wykonawczego oraz organu statutowego, który w takim przypadku odpowiada za realizację wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa. Usługa zwykle może, lecz nie musi być połączona z  objęciem zarządem dodatkowych procesów w firmie.

Jak Klienci akceptują fakt przekazywania przez nich znacznej części uprawnień, a co za tym idzie – również kontroli nad spółką w obce ręce?

Usługa ta zawsze jest świadczona na podstawie stosunkowo obszernej umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy ASB a Klientem, która określa wszelkie kompetencje oraz procedury akceptacji, stanowiąc zarówno dla Klienta, jak i dla nas wystarczającą gwarancję bezproblemowego prowadzenia działalności. To standardowo stosowany model w świecie biznesu. Mogę powiedzieć, że w ciągu 12 lat naszej działalności na rynku nie zanotowaliśmy żadnego problemowego przypadku.

Połącz się z Klárą na LinkedIn


W ramach tej usługi oferujemy

  • Udostępnienie osób do Zarządu spółki
  • Udostępnienie osób do Rady Nadzorczej
  • Zapewnienie zgodności działań z prawem (legal compliance)
Trust Manager
Klára Janovská

“Usługa zawsze jest świadczona na podstawie umowy o świadczenie usług, która określa wszelkie kompetencje oraz procedury akceptacji, stanowiąc zarówno dla Klienta, jak i dla nas wystarczającą gwarancję bezproblemowego prowadzenia działalności.”

Kontakt