Wybierz usługę

Założenie nowej spółki

Dlaczego niektórzy Klienci wolą założyć nową spółkę niż kupić gotową?

Niektórym Klientom na nabycie gotowej spółki nie pozwalają wewnętrzne przepisy firmy. Jest to zazwyczaj jedyny powód.

Jak długo trwa proces założenia spółki?

Czas oczekiwania na wpis spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców jest już stosunkowo krótki, jednakże wymagane jest również sporządzenie aktu notarialnego, otwarcie konta w banku, opłacenie kapitału zakładowego, a przede wszystkim – uzyskanie od Klienta wszystkich potrzebnych dokumentów, co szczególnie w przypadku zagranicznych wspólników lub akcjonariuszy zwykle zajmuje dużo czasu. Dla naszych Klientów z powodzeniem założyliśmy kilkadziesiąt spółek, całość procesu zajmuje nam około czterech tygodni.

Połącz się z Andrzejem na LinkedIn


Dla Klientów, którzy preferują założenie nowej spółki nad kupnem gotowej, ASB oferuje usługę założenia spółki prawa handlowego odpowiadającej potrzebom Klienta. Oferta obejmuje również kompleksową obsługę prawną czynności związanych z założeniem spółki

  • Założenie dowolnego rodzaju spółki prawa handlowego 
  • Uzyskanie wszelkich rejestracji i pełnomocnictw
  • Wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
Trust Manager
Andrzej Gorycki

“Niektórym Klientom na nabycie gotowej spółki nie pozwalają wewnętrzne przepisy firmy.”

Kontakt