Zvoľte službu

Daňové poradenstvo

ASB poskytuje daňové poradenské služby vo všetkých oblastiach priamych a nepriamych daní, a to vrátane medzinárodného zdanenia.

V čom je ASB v rámci daňového poradenstva unikátna? 

Medzi naše hlavné prednosti patrí previazanosť služieb - spolupráca s ostatnými tímami nám umožňuje nielen lepšie porozumieť potrebám našich klientov, ale taktiež zvoliť vhodné riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje konkrétnej spoločnosti. Našou ďalšou nespornou výhodou je snaha o čo najbližší prístup ku klientovi prostredníctvom otvorenej komunikácie, hľadania individuálneho riešenia a schopnosti pomôcť s jeho praktickou implementáciou. Naši klienti si uvedomujú, aký obrovský dopad môžu mať dane na ich podnikanie.  ASB si volia preto, že sme solídnym obchodným partnerom a v oblasti daní dokážeme navrhnúť a dodať optimálne riešenia zodpovedajúce individuálnym potrebám klienta a špecifikám druhu jeho podnikania.

Zmeny daňových predpisov a dopady rozhodnutí daňových orgánov a správnych súdov na podnikateľské prostredie vyžadujú neustále sledovanie aktuálnej situácie a adekvátnej reakcie. Zvláda váš tím sledovať tieto zmeny?  

Daňový tím ASB kontinuálne sleduje dianie v daňovej oblasti a poskytuje klientom vždy skoré a relevantné informácie o zmenách v daňovej legislatíve. Klientom rovnako prináša informácie o príležitostiach k daňovým úsporám či minimalizácii daňových rizík, čo má pozitívny dopad ako na ich efektívnu daňovú sadzbu, tak na posilnenie ich daňovej pozície.


Ponúkame predovšetkým nasledujúce druhy služieb

  • Daňové plánovanie
  • Priebežné daňové poradenstvo v každodenných daňových otázkach
  • Daňové poradenstvo pri transakciách (fúzia, akvizícia, reštrukturalizácia, reorganizácia, revízia strategických dohôd s dodávateľmi) vrátane daňového due diligence
  • Spracovanie daňových stanovísk a analýz komplexných daňových problémov alebo transakcií
  • Príprava stratégie pre daňové konania
  • Zastupovanie klienta  pri rokovaní s finančným úradom (napr. pri daňových kontrolách, pri žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo žiadosti o daňové úľavy)
  • Poradenstvo v medzinárodnom daňovom prostredí (optimalizácia daňového zaťaženia s využitím medzinárodných štruktúr)
  • Spolupráca s účtovným oddelením pri implementácii daňových riešení
Head of Tax Team
Jana Pytelková Svobodová

“Naši klienti si uvedomujú, aký veľký dosah môžu mať dane na ich podnikanie. ASB si volia preto, že sme solídnym obchodným partnerom a v oblasti daní dokážeme navrhnúť a dodať optimálne riešenia zodpovedajúce individuálnym potrebám klienta a špecifikám jeho druhu podnikania.”

Kontaktovať