Zvoľte službu

Mzdový audit

Našim klientom ponúkame mzdový audit, ktorý je internou previerkou mzdového účtovníctva.

Kedy je správny čas, aby si klient nechal vykonať mzdový audit?

Cieľom mzdového auditu je preveriť  mzdové účtovníctvo, nájsť nezrovnalosti a stanoviť nápravné opatrenia, ktoré povedú k odstráneniu nedostatkov a obmedzeniu postihov od vonkajších orgánov (nedoplatky, sankcie, penále). Mzdový audit vykonávame pre klienta obvykle vtedy, keď preberáme spracovanie miezd po inom dodávateľovi alebo po internom mzdovom tíme, ale je možné ho ponúknuť aj ako samostatnú službu.

Prečo je dobré nechať si preveriť mzdové účtovníctvo?

Je prínosné preveriť, či mzdové oddelenie funguje správne. Audit môže zachytiť procesy, ktoré boli opomenuté a ktoré by v prípade, že budú zistené pri kontrolách štátnych orgánov, mohli vyústiť do pokút a penálov. Audit tak plní funkciu preventívnej kontroly a ochrany klienta.

Spojte sa s Klárou na LinkedIn


Predmetom previerky je predovšetkým

  • Vedenie pracovnoprávnej dokumentácie 
  • Výpočet miezd vrátane náhrad za dovolenku a prekážky v práci (neplatené alebo platené voľno, ochorenie a i.)
  • Plnenie povinností v oblasti nemocenského a  sociálneho poistenia
  • Výpočet a odvod záloh na daň, ročné zúčtovanie, zrážková daň
  • Vedenie mzdových listov a evidenčných listov dôchodkového poistenia
  • Zdaňovanie zamestnaneckých výhod
  • Plnenie povinností pri zamestnávaní cudzincov
Senior Payroll Consultant
Klára Cowan

“I keď slovo audit nevzbudzuje vždy pozitívne reakcie, je dôležité, aby túto službu chápal klient ako svoju ochranu.”

Kontaktovať