Zvoľte službu

Shelf spoločnosti

ASB svojim klientom ponúka predaj už založených tzv. ready-made spoločností, ktoré spĺňajú všetky zákonné požiadavky, na základe ktorých môže klient začať ihneď podnikať. Ide vždy o „čisté“ spoločnosti, ktoré nikdy nevyvíjali žiadnu činnosť.

Prečo preferovať nákup tzv. shelf spoločnosti pred jej založením?

Aj napriek výraznému zlepšeniu príslušnej legislatívy a skráteniu lehôt je proces založenia spoločnosti do istej miery proces náročný z hľadiska času a potrebných dokumentov. Pri zložitých transakciách často nie je čas a priestor zaoberať sa zakladaním potrebných entít. Dôvod, prečo kúpiť shelf spoločnosť, je výrazná časová a administratívna úspora. Počas našej existencie sme už predali stovky takých ready-made spoločností, ktoré boli následne použité v mnohých významných transakciách.

Ako rýchlo je možné začať so spoločnosťou podnikať?

Spoločnosti sú riadne založené a registrované, vrátane registrácie na finančnom úrade, a môžu teda začať podnikať okamžite. Samotný prevod akcií alebo obchodných podielov je platný podpísaním príslušnej zmluvy, takže to môže byť otázka niekoľkých hodín. Viac času, rádovo dní, môže trvať registrácia zmien v obchodnom registri, ale v priebehu tohto procesu klient už môže využívať spoločnosť.

Spojte sa s Danielom na LinkedIn


V rámci tejto služby poskytujeme

  • Poskytnutie spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Poskytnutie akciovej spoločnosti
  • Zabezpečenie a registrácia všetkých korporátnych zmien spoločností pri ich predaji
Head of Legal Team
Daniel Hlavica

“Dôvod, prečo kúpiť shelf spoločnosť, je najmä výrazná časová a administratívna úspora.”

Kontaktovať