Zvoľte službu

Vedenie účtovníctva

Mnoho klientov dáva stále prednosť tomu mať vlastný účtovný tím a účtovníctvo viesť interne. Prečo by mali začať zvažovať outsourcing?

Outsourcing účtovných a finančných služieb v praxi pre klientov často znamená okamžité zníženie mzdových nákladov a nákladov spojených so zamestnancami, zníženie počtu interných procesov, prenesenie niektorých rizík na zmluvných partnerov s výsledkom nezmenenej, alebo dokonca zlepšenej kvality vedenia účtovníctva. Kvôli množstvu našich medzinárodných klientov nie je efektívne budovať v každej krajine účtovný tím. Pre nových hráčov, ktorí vstupujú na trh, outsourcing významne skracuje čas potrebný na rozbehnutie ich podnikania.

V čom sú riešenia, ktoré ponúka ASB, pre klienta unikátne?

Zakladáme si na tom, aby naša služba bola  pre klienta čo najviac komfortná. Každý klient má jednu kontaktnú osobu (komunikujúcu minimálne v anglickom jazyku), na ktorú sa môže vždy obrátiť s akoukoľvek požiadavkou. Klient oceňuje to, že ASB ponúka komplexnú službu, pretože k účtovníctvu obvykle poskytujeme aj finančný reporting, prípravu daňových priznaní a mzdové účtovníctvo. Naši kolegovia ovládajú prakticky všetky účtovné programy (Helios, Pohoda, SAP, ABRA, CODA a mnoho ďalších), čo výrazne zjednodušuje proces prevzatia účtovníctva. Vďaka našim overeným kontrolným mechanizmom klient vie, že výstup, ktorý dostáva, je vždy produktom kvalitnej práce našich odborníkov. 

Spojte sa s Jiřím na LinkedIn


V rámci poskytovania účtovných služieb vykonávame

 • Nastavenie informačných a dokladových tokov medzi klientom a nami a integráciu do prostredia klienta
 • Prípravu a aktualizáciu vnútropodnikových smerníc klienta pre vedenie účtovníctva
 • Kontrolu náležitostí prvotných dokladov (overenie formálnej správnosti)
 • Generovanie druhotných dokladov na základe informácií od klienta alebo vlastných aktivít/výpočtov
 • Zaúčtovanie dokladov a vedenie účtovných kníh (aj v iných jazykoch)
 • Viacstupňovú kontrolu účtovníctva
 • Identifikáciu problémov a návrh ich riešenia s ohľadom na efektivitu a hospodárnosť
 • Prípravu ročnej účtovnej závierky
 • Archiváciu účtovných dokladov

V nadväznosti na účtovnícke služby ďalej poskytujeme

 • Prípravu daňových priznaní a zastupovanie klienta pri rokovaní s finančnými úradmi
 • Prípravu reportov podľa požiadaviek klienta
 • Vystavovanie faktúr
 • Vykonávanie platieb
 • Zaistenie služieb externého audítora
 • Účtovné poradenstvo
 • Dlhodobý outsourcing funkcie hlavný účtovník
Head of Accounting Team
Jiří Holý

“Zakladáme si na tom, aby služba bola čo najviac komfortná, napríklad každý klient má jednu kontaktnú osobu, na ktorú sa môže vždy obrátiť s akoukoľvek požiadavkou.”

Kontaktovať